Период Дневни пари Квартирни пари % от МРЗ с нощувка без нощувка % от МРЗ с нощувка без нощувка от 15.03.1991 г. 5 8.25 4.13 6.5 10.73 3.22 от 1.07.1991 г. 5 31 15.5 6.5 40.3 12.09 от 1.03.1992 г. 5 42.5 21.5 6.5 55.25 16.58 от 1.01.1993 г. 5 44.5 22.25 6.5 57.85 17.36 от 1.03.1993 ...