ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 г.ДВ. бр. 54 от 5 Юли 2017г.В сила от 01.01.2017 г.

Обн., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 54 от 5 Юли 2017 г.  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 10 375 563,8 хил. лв., к ...