В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-31-20/29.02.2024 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Във връзка с писмо на ТП на НОИ – гр. ……… по повод представен болничен лист за периода от 15.01.2024 г. до 28.01.2024 г., е извършена проверка в ИС на НАП относно вид на осигуряване на с ...