В писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. ……………….. е изложена следната фактическа обстановка: ***** е дружество, учредено съгласно законодателството на ОАЕ, със седалище и адрес на управление в Дубай. Дружеството няма клон, офис или представителство на територията на Република България. Между @ ...