Във връзка с приложението на последните изменения и допълнения на ЗМДТ, публикувани в ДВ бр. 106 от 22 декември 2023 г. е поставен въпроса трябва ли юридическо лице (ЕООД, ООД, АД и др.), извършващо дейност по т. 2 от приложение №4 – Ресторанти, заведения за бързо обслужване, кафе – сладкарници, барове и питейни заведения, с изключение на бюфети, к ...