В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-16/23.01.2024 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Регистриран сте като едноличен търговец. Работите на трудов договор на пълен работен ден. Извършвате с личен труд 3 дейности, които се облагат с патентен данък. Получавате възнагр ...