В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-125/12.10.2023 г. Излагате следната фактическа обстановка: Дъщеря Ви е приключила висшето си образование в Нидерландия през 2023 г. През периода на обучението й там сте представяла в НАП …… документ от университета, че е редовна студентка и до 01.09.202 ...