В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-77/10.07.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Изградили сте и сте регистрирали при спазване на всички изисквания от ЕВН фотоволтаична централа от панели с обща мощност 15 kW на еднофамилна къща в гр. С. Произведената енергия е за собствено ...