Според изложеното в писменото запитване, „А“ ЕООД е регистрирано лице за прилагането на режим в Съюза. За доставките, за които прилага този режим, за данъчен период м. 07.2023 г. дружеството е съставило отчет за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС. Посочва се, че същият следва да бъде отразен като протокол в дневниците по ЗДДС за същия данъчен ...