В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-27/24.02.2023 г. От изложена фактическа обстановка в запитването и допълнително разяснение в проведен разговор се установява, че работите по трудов договор в РБългария, като ще започвате работа и към преводаческа агенция от САЩ. Работата към чуждестранн ...