В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“…. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-291#2/22.11.2022 г. относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС в България. Същото ще закупува нови автомобили (микробуси Mercedes Sprinter) от представителството на Mercedes в ...