Брой 8
от 24 февруари 2020 год.
Осигуряване
 
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Родена съм през месец март 1962 г. Работя като директор на училище. Към 01.01.2020 г. имам 34 г. 9 м. общ стаж и 27 г. 3 м. педагогически стаж. През м. септември 2020 г. ще придобия право за ранно пенсиониране на учители, съгласно чл. 69в от КСО. Вноските ми за допълнително задължително пенсионно осигуряване постъпват в УнПФ. Не успях да ги прехвърля към фонд “Пенсии”, защото съм ...
 
 
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е съдружник в “X” ООД и упражнява дейност в дружеството. Всеки месец дружеството подава декларация образец №1 и внася задължителни осигуровки за него като самоосигуряващо се лице. Гражданинът е съдружник и в “У” ООД и смята да започне да упражнявате дейност като самоосигуряващо се лице и в това дружество. Трябва ли “У” всеки месец да подава декларация образец №1, след като човекът се осигурява в “X”? Кръгът н ...
 
 
Въпрос: Как стои въпросът с осигуряването върху средствата за картите „Мултиспорт“? Отговор: Съгласно чл. 294, т. 4 от Кодекса на труда работодателят може самостоятелно или съвместно с други органи и организации да осигурява на работниците и служителите бази за спорт. Напоследък програмата MultiSport (карти „Мултиспорт“) придобива все по-голяма популярност и е много привлекателна придобивка за работниците и служителите, а и за техните семейства. Тя дава достъп до фитнес центрове, студиа, плувни ...
 
 
Въпрос: Дължат ли се здравноосигурителни вноски от само­осигуряващо се лице, което е собственик на ЕООД, но в същото време не живее в България и не ползва здравни услуги. Лицето живее в САЩ. В България има ЕООД, в което се осигурява като самоосигуряващо се лице, но до този момент не са начислявани здравни осигуровки в подаваните декларации обр. 1 и обр. 6. Правилно ли това? Самоосигуряващите се лица, които не живеят в България, задължени ли са да се осигуряват здравно? Отговор: Съгласно чл. 33 ...
 
 
Въпрос: Дължат ли се здравноосигурителните вноски от собственик на ЕООД, която през периода на отпуска по бременност/раждане и отглеждане на дете (общо 2 г.) и получаване на обезщетение по чл. 48а и 52а КСО не е пребивавала в България и не е ползвала здравни услуги? Лицето е с двойно гражданство, българско и на Германия, където има сключен брак. В майчинството излиза като управител на ЕООД, за периода на майчинството й е назначен и вписан в Търговския регистър друг управител на дружеството, то е ...
 
 
Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Водим фирма "Х" ЕООД, която през месец септември се преобразува в "Х" ООД с управител Д.Г.Н. и съдружници: 1. Д. Г. Н.; 2. К. Д. Н. ; 3. Г.Т. Н. и 4. ЕТ "Х ". Кого трябва да осигурявам по договор за управление и кого като самоосигуряващо се лице? Отговор: Осигуряването на лицата е свързано с упражняваната от тях дейност. В ООД-то съдружниците могат да се осигуряват по договори за управление и контрол, като самоосигу ...
 
 
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Норвежка фирма иска да назначи управителя ни на трудов договор по един европейски проект. Управителят ни ще работи дистанционно и центърът на жизнените интереси ще е в България. Той не прекратява ДУК с нашата фирма, на която е управител. Осигурен е на максималния осигурителен праг. 1. Би ли трябвало за нуждите на норвежката фирма да подам искане за удостоверение А1 в НАП във връзка с осигуряването? 2. Как ще се тълкува този доход ...
 
 
Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговаят на въпроса: По майчинство съм и детето ми е прието в детска ясла. Трябва да започне да посещава от 14.11.2019 г.(на 11 месеца ще е). 1. До кога имам право да се водя по майчинство? 2. Може ли, през втората година да се водя в отпуск за отглеждане на дете(да не се връщам на работа), а то да посещава детска ясла, и какво е обезщетението? 3. Какви отпуски(платени и неплатени) имам право да получа, докато детето ...
 
 
Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Имаме лице, което е назначено по трудов договор в една фирма и в друга е назначено по договор за управление. Същото лице има представен болничен лист. Трябва ли да отразявам болничния лист на лицето, където е назначено по договор за управление в другата фирма? Отговор: Лицето, предполагам, че се осигурява и в двете фирми, т.е. като осигурители се явяват и двете фирми. Когато едно лице работи в две различни фирми, бол ...
 
 
Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване, отговаря на следния въпрос: Въпрос: ЕООД, което беше с прекъсната дейност, сключва договор за отдаване на собствен стопански обект под наем. Следва, че дружеството възобновява дейност, като тя се състои от приход от една фактура за наем на месец. Собственикът на ЕООД пребивава в Канада и е осигурено лице по канадското законодателство. В България не е необходимо и няма да има назначен управител, собственикът при необходимост контактува с наемателя по инт ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 94-00-220 от 29.10.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при изплащане на възнаграждение по граждански договор
№ 20-13-7 от 07.11.2019 г. Относно: Признаване на разходи за облекло по реда на ЗКПО
№ 96-00-269 от 07.11.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване
№ 96-00-246 от 16.10.2019 г. Относно: Признаване по ЗКПО на разходи за рекламни услуги при отсъствие на хартиен документ
№ М-94-И-793 от 11.12.2019 г. Относно: Писмено запитване във връзка с правилното прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) касаещи подаване на отчет по държави и задължение за уведомяване
№ 07-00-204 от 13.11.2019 г. Относно: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.