ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯДВ. бр. 21 от 13 Март 2020г.Обн., ДВ, бр. 84 от 24 септември 1999 г., изм., ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 92 от 10 ноември 2000 г., изм., ДВ, бр. 42 от 27 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 64 от 23 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ...