ТЪРГОВСКИ ЗАКОНДВ. бр. 83 от 22 Октомври 2019г.Обн., ДВ, бр. 48 от 18 юни 1991 г., изм., ДВ, бр. 25 от 27 март 1992 г., изм., ДВ, бр. 61 от 16 юли 1993 г., изм., ДВ, бр. 103 от 7 декември 1993 г., доп., ДВ, бр. 63 от 5 август 1994 г., изм., ДВ, бр. 63 от 14 юли 1995 г., изм., ДВ, бр. 42 от 15 май 1996 г., изм., ДВ, бр. 59 от 12 юли 1996 г., ...