Според изложеното в писменото запитване, „В“ ЕООД притежава удостоверение за регистрация и разрешение от кмета на общината за извършване на таксиметрова дейност с 8 бр. автомобили. Дейността се осъществява със собствен автомобил и такива собственост на водачите, които изпълняват дейността от името на дружеството, но за своя сметка. Приходите от дей ...