Месец Седмица Работни дни Работни часове при  % в месеца тримес. годината 30 часа 35 часа 40 часа Януари 1 2 12 14 16 9,09 2 5 30 35 40 22,73 3 5 30 35 40 22,73 4 5 30 35 40 22,73 5 5 30 35 40 22,73 Общо за месеца 22 132 154 176   Февруари 5 0 0 0 0 0,00 6 5 30 35 40 25,00 7 5 30 35 40 25,00 8 5 30 ...