Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. П……., с вх. № ……../11.04.2019 г., Ви уведомявам за следното: Посочвате, че сте собственик на Фотоволтаична електрическа централа като физическо лице и не сте регистриран ЕТ. Работите по трудов договор и получавате доход месечно под 3000 лв., включителн ...