Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………./10.10.2018 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че сте самоосигуряващо се лице (адвокат), осигурено за всички осигурени рискове. Интересувате се, какви осигурителни вноски следва да заплащате за период, в ...