В Дирекция ОДОП в постъпи Ваше писмено запитване от 02.07.2018 г. Основната дейност на дружеството в България е строителство. В страна-членка на ЕС предприятието извършва строителство и ремонт на кораби. Дружеството наема работници от страната, сключва трудови договори с тях и ги командирова за период средно 3 месеца като има и командировани за 12 ...