В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Х” ЕАД е с основна дейност производство и продажба на бутилирани води и безалкохолни напитки. Производствената дейност се извършва в община …, която е включена в общините с безработица с или над 25 на сто по-високо от средната за страната за 2017 г. (съгласно ЗМФ-131/13.02.2018 г.). Дружеств ...