(с налагане на административно увеличение от 3,9% и минимална работна заплата за 2018 г. 510,00 лв.) Пореден номер Икономически дейности (ном. А31) Икономически дейности (код по НКИД) Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти Помощен административен персонал Персонал, зает с услуга за населениет ...