ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 г.ДВ. бр. 1 от 3 Януари 2014г.Обн., ДВ, бр. 106 от 10 декември 2013 г., доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г.  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 9 376 121,4 хил. лв., както следва:  ПОК ...