Брой 2
от 14 януари 2019 год.
Абонамент
   

Абонирайте се за 2019 г. и получете
 50%  отстъпка от семинара

Само до 28 февруари 2019 г. ще може да добавите към избрания абонамент видеозапис на Годишния счетоводен семинар - 2019 с 50% отстъпка

Лектори и теми:

Калина ЗЛАТАНОВА - данъчен консултант -
Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС

Мина ДИМИТРОВА - д.е.с., регистриран одитор -
Годишно данъчно приключване 2018 г. по реда на ЗКПО


Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - експерт по трудово право -
Обработване на лични данни на персонала


Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване -
Промени в трудовото и осигурителното законодателство през 2019 г.

Интернет достъп

Всяка седмица - нов брой

Мобилна версия

Достъпен навсякъде

Архив

Над 3 600 статии, като с всеки нов брой нарастватМоля, маркирайте желания абонамент.
6 мес. 12 мес. 24 мес.
Само абонамент:
Само абонамент:
Само абонамент:
Промоционален пакет:

Абонамент за "Счетоводна практика"
+
Видеозапис на Годишния счетоводен семинар - 2019 с 50% отстъпка
печатно издание + интернет достъп
стандартна цена:
75,00лв.
105,00лв.
255,00лв.

ДАННИ ЗА АБОНАТА
* Полетата в червено са задължителни

ФАКТУРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Име и фамилия:
Tелефон:
Е-mail:
Професия:
Град:
Пощенски код:
Адрес за доставка:
Фирма за доставка:
Коментари и въпроси:
Защитен код:

 
Фирма:*
Град:*
Адрес:*
МОЛ:*
ЕИК:*
ДДС №:
Начин на плащане:*


 
X
 
 
 
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 96-00-192 от 22.08.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
№ 94-00-130 от 09.11.2018 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски стопанин, упражняващо трудова дейност през определени месеци на календарната година
№ 53-04-432 от 11.07.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС
№ 20-21-113 от 24.10.2018 г. Относно: Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица
№ 12-00-394 от 11.07.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)
№ 07-00-145 от 01.11.2018 г. Относно: Определяне на данъчната основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия/и добавка/и
Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове
Указание за ползване декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физическите лица
Трудов календар за 2018 г.
Осигурителен календар 2018 г.
Данъчен календар за 2018 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2018 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2018 г.
Банкови сметки на НАП и кодове за вид плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски