ТЕРИТОРИАЛНА  ДИРЕКЦИЯ НА    РБ/ КОД НА БАНКАТА    КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ФОНД BIC БАНКОВИ СМЕТКИ ПО IBAN АДРЕС /офис на НАП/       !!! Вноските за дивидент за държавата и вноските от 50 на сто от наемите в полза на държавата, се внасят само по специално ...